Nízké sebevědomí, komplex méněcennosti, falešné sebevědomí

Komplex méněcennosti a falešné sebevědomí

Jak se projevuje nízké sebevědomí? Souvisí s komplexem méněcennosti, ale také příliš suverénním až agresivním chováním. Existuje totiž také tzv. falešné sebevědomí. A jak se projevuje zdravé sebevědomí?

Ani nízké ani vysoké, ale zdravé sebevědomí…

Zdravé sebevědomí je něco, co je pro člověka zdrojem energie, jistoty a odvahy. Je také předpokladem zdravého postoje k sobě samému, pozitivního vztahu k sobě i ostatním nebo skutečného sebepřijetí.

ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ JE ZÁKLADEM KVALITY ŽIVOTA.

Zdravé sebevědomí je základem kvality života, kvalitních vztahů, prosperity, úspěchu a spokojenosti.

Úroveň sebevědomí však bohužel není vždy právě optimální. Místo zdravého sebevědomí tak nastupuje nízké sebevědomí, komplex méněcennosti nebo tzv. falešné sebevědomí. Ano, i člověk působící zdánlivě sebevědomě, asertivně, suverénně až agresivně má potíže se sebevědomím.

Jak se projevuje nízké sebevědomí?

 • neschopnost vyjádřit své pocity a projevit své potřeby
 • nepřijetí konstruktivní kritiky, jiného názoru, ale ani pochvaly
 • vztahové potíže, nedůvěra k lidem, špatná komunikace
 • sklony k závislosti na partnerovi, žárlivost
 • strach a úzkosti, kritické scénáře, negativní smýšlení
 • přehnaná pečlivost, workoholismus
 • neschopnost stanovit si priority nebo zorganizovat čas
 • permanentní napětí, stres, psychické potíže

Člověk slaboch i člověk „silák“

Nízké sebevědomí je pro člověka překážkou, která ho velmi omezuje ve všech sférách života. Člověk s nízkým sebevědomím se bojí nových výzev. Neumí se vymanit z nepříjemných pocitů, protože se bojí změn. Strach mu brání pracovat na sobě, přestože je nespokojený.

STRACH, ÚZKOSTI A NEJISTOTA – PROJEVY NÍZKÉHO SEBEVĚDOMÍ.

Člověka s nízkým sebevědomím sužují nejrůznější strachy, nezřídka trpí úzkostmi, zažívá pocity viny i ukřivděnosti. Utápí se v sebeobviňování a výčitkách. Mívá na sebe příliš velké nároky, které nedokáže splnit. Neumí si poradit ani v běžných životních situacích. Špatně se soustředí, mívá potíže se spánkem. Bývá depresivní, často se potýká s poruchami osobnostmi. Trápí ho přepracovanost, únava, zdravotní potíže. Charakterizuje ho nejistota, nerozhodnost, ale také věčné kritizování a výčitky.

Nízké sebevědomí jde ruku v ruce s komplexem méněcennosti. Člověk se neustále přizpůsobuje druhým, neumí říkat „ne“, podřizuje se. Neumí ostatním nastavit hranice, neumí se prosadit, ani vyjádřit svůj postoj, sám sebou je nejistý. Nedůvěřuje sobě ani druhým. Vyhýbá se konfliktům, ale i řešení problémů. Uzavírá se do sebe.

KRITIZOVÁNÍ, OBVIŇOVÁNÍ A PONIŽOVÁNÍ DRUHÝCH – PROJEVY NÍZKÉHO SEBEVĚDOMÍ.

Kritika a ponižování druhých, sobectví, pýcha, pohrdání nebo agresivita. I to jsou projevy nízkého sebevědomí, které se však může projevovat zcela jinak než u člověka s pocitem méněcennosti. Jde o tzv. falešné sebevědomí, kdy člověk svůj vlastní strach skrývá pod maskou „siláka“. Vlastní slabost ventiluje ponižováním, zesměšňování a pomlouváním jiných. Chová se egoisticky a sobecky. Bývá narcistický. Mívá hlasitý projev, působí suverénně až násilnicky. Násilí je jen odrazem strachu a strach zrcadlí nejistotu, potíže se sebevědomím.

Na rozdíl od člověka s pocity méněcennosti má rádoby silák menší šance zapracovat na svém sebevědomí. Tento suverén si totiž často ani nepřipouští, že s jeho sebevědomím je něco v nepořádku.

Jak se projevuje zdravé sebevědomí?

 • důvěra k sobě i lidem, upřímnost a otevřenost
 • přímé vyjadřování bez negativity
 • akceptace jiných názorů i konstruktivní kritiky
 • víra ve vlastní schopnosti
 • odvaha překonávat vlastní strach
 • duševní rovnováha, pozitivní myšlenky
 • přijetí odpovědnosti
 • zvládnutý time management

Zdravé sebevědomí v životě

Sebevědomí se projevuje ve třech základních sférách lidské existence

 • v chování člověka – k sobě i k ostatním,
 • v emocích, které člověk prožívá,
 • v myšlení a myšlenkových vzorcích.
ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ JE KLÍČEM KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU.

Bohužel, řada z nás o své zdravé sebevědomí přišla již v dětství, kdy nás nutili potlačovat své potřeby, emoce a chovat se dle „toho, co se sluší“.

Co s tím? Co dělat s nízkým sebevědomím?

Negativní postoj k sobě samému a negativní vzorce chování máme hluboce zakořeněné ve své psychice a nedá se jich tak snadno zbavit. Není to však nemožné. Primárně jde o vlastní rozhodnutí a touhu. Prvním krokem k tomu, jak zvýšit sebevědomí je skutečně chtít, chtít z hloubi své duše. Základem je své analyzovat své niterní postoje a přesvědčení, objevit negativní vzorce chování, uvědomit si příčiny a souvislosti, které náš postoj k sobě samému ovlivňují.

Sebevědomí znamená sebe-uvědomění, tedy uvědomění si sama sebe, také sebeúctu a sebedůvěru. To jsou tři aspekty sebevědomí a také tři esence štěstí.

Sebevědomí se neobejde bez sebepřijetí. Musím poznat, kdo jsem a začít toho člověka mít rád – vždyť s ním strávím celý život! Musím objevit své přednosti i nedostatky, abych je mohl akceptovat a pracovat s nimi.

Dva klíčové faktory sebevědomí

Existují také dva faktory sebevědomí, na které je třeba se zaměřit – sebeláska a správně umístěné centrum sebehodnocení.

Tím první je sebeláska. Faktorem, který snižuje sebevědomí je totiž nedostatek lásky. Nejprve se může jednat o lásku, kterou se dítěti nedostává od rodičů, později by však člověk měl umět dát lásku sám sobě. Pokud se člověk umí mít rád, se svými přednostmi i slabinami, má kladný postoj k sobě samému, má tedy i zdravé sebevědomí. Sebeláska souvisí se sebepoznáním, sebepřijetím a sebeúctou.

Druhým pilířem zdravého sebevědomí je zdravé sebehodnocení, které není závislé jiných lidech. Člověk s nízkým sebevědomím hodnotí sám sebe na základě hodnocení ostatních, reflektuje jejich chování, postoje a názory. Upřednostňuje názory jiných nad svými vlastními. Centrum hodnocení má venku. Pokud toto centrum hodnocení přesune dovnitř, přestane být závislý na svém okolí, posílí svoji jistotu. Odkryje reálný obraz svojí osobnosti. Bude tak schopný najít svou vlastní hodnotu a jedinečnost. S tím najde i své ztracené sebevědomí. Stane se pánem svého života.

SEBEVĚDOMÍ ČLOVĚK MÁ MOC NAD SVÝM ŽIVOTEM. A NEBOJÍ SE PŘEVZÍT ZA SVŮJ ŽIVOT ODPOVĚDNOST.
O ČLÁNKU
Název:
Komplex méněcennosti a falešné sebevědomí
Shrnutí:
Když je sebevědomí příliš nízké - anebo příliš vysoké...
Author:
www.
Sladíčko.cz
s láskou
Komplex méněcennosti a falešné sebevědomí
4.67 (93.33%)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>