Sebepřijetí, sebevědomí

Sebepřijetí – základní podmínka zdravého sebevědomí

Sebevědomí je pramen, ze kterého může čerpat každý z nás. Opravdu. Tento pramen nikdy zcela nevyschne a vždycky se dá obnovit. Stačí se obrátit sám k sobě, zaměřit se na to, co máš uvnitř. Základní podmínkou je sebepřijetí.

Sebepřijetí a sebeláska – to je to, co potřebuješ. Potřebuješ přijmout a pochopit: „já jsem já

Já jsem já, sebeúcta, sebevědomí

Strach nás omezuje

Každý z nás se rodí se zdravým sebevědomím. Postupně pak stále více dbáme na postoje ostatních, necháme ostatní, aby rozhodovali o našich názorech i jednání. Podřizujeme ostatním i své pocity. Bojíme se ventilovat vlastní emoce, protože máme pocit, že jsou nepatřičné. Naučíme se, že lásku si musíme zasloužit. (Více v sekci Výchova).

Strach patří k nejvýznamnějším projevům nízkého sebevědomí.

Strach může mít mnoho podob. Jde zejména o strach ze svého vlastního vnitřního světa.

  • Právě uvnitř však máme nevysychající pramen sebevědomí.
  • Právě uvnitř je síla i motivace, která je nutná pro osobní růst.
  • Právě uvnitř lze nastartovat změny ve svém postoji k sobě samému i ostatním.
NEMUSÍME SE HODNOTIT POZITIVNĚ, ALE MUSÍME SE HODNOTIT.

K základním faktorům nízkého sebevědomí patří vnější centrum hodnocení. Člověk hodnotí sám sebe podle toho, co si o něm myslí ostatní. Je závislý na ostatních, jenže své sebevědomí nemůže najít u jiných lidí.

Začni tím, že se oprostíš od názorů jiných a zhodnotíš sám sebe. Sebevědomí znamená také vědět o sobě samém, sebeuvědomění a s tím související sebehodnocení.

Co si o sobě myslíš?

Je pochopitelné, že s nízkým sebevědomím máš i negativní postoj vůči sobě. Pravděpodobně tento negativní postoj odmítáš. Pokud něco v sobě potlačuješ, ještě se i obviňuješ za své vnímání (ač je negativní), negativitu jenom prohlubuješ.

Jsi v začarovaném kruhu negativity.

Většina lidí, kteří chtějí zvýšit své sebevědomí, dělají přesný opak, než by měli. Svůj negativní postoj jenom utvrzují tím, že ho odmítají, nechtějí si ho přiznat, nepřijmou ho jako svůj nebo se proti němu snaží bojovat. Lidé bojují proti vlastním pocitům a postojům a pak marně tápou po svém sebevědomí.

Sebepřijetí. Tam začíná cesta k sebevědomí

Člověk musí sám sebe přijmout takového, jaký je. Přílišná sebechvála avšak ani sebekritika není na místě. Zdravé sebevědomí znamená, že jsem vědomý, jsem si vědomý svých předností i slabin, ale nebojuji proti nim. Přijímám všechny své vlastnosti, pocity a postoje – a snažím se s nimi pracovat. Sebepřijetí je i cestou k sebelásce – mám se ráda se takovou, jaká jsem. Přijímám se i se svými slabinami. Já jsem já (meditace).

  • Zdravé sebevědomí neznamená, že si uvědomím, že jsem odvážný a nebojím se pustit do výzev, které mi život přináší. Strach z nových výzev zažívá každý, nemá cenu to popírat.
  • Zdravé sebevědomí znamená, že se nebojím pustit do výzev, ač jsem si vědomý svého strachu.

Jde o to, že se nebojím podívat na to, co mě uvnitř omezuje, a že svá omezení mohu bez obav a výčitek vyslovit. Člověk s nízkým sebevědomím zažívá obavy, má úzkostné pocity a negativní myšlenky. Sám sebe za ně kritizuje, obviňuje sebe nebo jiné. Své sebevědomí však může zvýšit pouze tím, že i tyto pocity a myšlenky přijme.

Musíme přijmout i svůj vnitřní konflikt, teprve pak se ho můžeme zbavit.

Zpravidla se snažíme potlačovat své negativní postoje, ale tak nezmizí. Právě naopak, tím je ještě posilujeme. Musíme na ně pohlédnout, přijmout je a tak utlumit jejich destruktivní působení.

Budeme-li se snažit potlačit cokoliv v nás, budeme své sebevědomí snižovat.

Přesně tak jsme k nízkému sebevědomí došli, byli jsme nuceni potlačovat své vlastní já.

Pokud chceme své sebevědomí získat zpět, zvýšit sebevědomí na zdravou míru, musíme začít tím, že akceptujeme vlastní já se vším všudy. Naučíme se bezpodmínečné lásce, budeme se mít rádi, kdykoliv, i přesto, že občas děláme chyby, necítíme se dobře nebo máme negativní myšlenky.

Čím víc si budeme zakazovat nějaké pocity nebo myšlenky, tím více se budou zarývat do našich životních programů a odrážet se v našem životě.

CESTA K SEBEVĚDOMÍ VEDE PŘES SEBEPŘIJETÍ.

Musíš se podívat až za své strachy. Nesmíš mít strach ze svých pocitů. Nakonec zjistíš, že žít s nimi je mnohem jednodušší než žít se strachem. Musíš se naučit přijmout vše, co je ti vlastní, i ono negativní sebehodnocení sama sebe. Teprve pak s ním můžeš dále pracovat, teprve pak máš šanci se ho zbavit.

O ČLÁNKU
Název:
Sebepřijetí - základní podmínka zdravého sebevědomí
Shrnutí:
Sebevědomí se neobejde bez sebepřijetí.
Author:
www.
Sladíčko.cz
s láskou
Sebepřijetí – základní podmínka zdravého sebevědomí
4.82 (96.36%)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>