Sebevědomí

SEBEVĚDOMÍ

Sebevědomí je klíčovým postojem člověka. Je ryzím základem osobnosti. Jako takové významně ovlivňuje kvalitu života. Jak jsi na tom se sebevědomím ty? Špatně? A co tvůj život?

V širším pojetí je sebevědomí chápáno také jako sebe-vědomí, tedy vědomí sama sebe, sebeuvědomění, znalosti, které člověk má o sobě.

Co všechno o sobě víš? Co si připustíš? Co přijmeš?

ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ PŘEDSTAVUJE KLADNÝ VZTAH K SOBĚ SAMÉMU.

Pozor, jde o kladný vztah ke všemu, i negativním vlastnostem, které máš. Jde o víru v sebe sama, úctu k životu, k sobě i ostatním. Sebevědomí je spojeno se sebedůvěrou, důvěrou ve vlastní hodnotu, důvěrou ve vlastní schopnosti. Současně je přijetím vlastních nedostatků.

Sebepřijetí - základní podmínka zdravého sebevědomí (článek).

Sebepřijetí, sebevědomí

ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ JDE RUKU V RUCE SE SEBELÁSKOU.

Nejde o sobectví, egoismus nebo sebestřednost, jde o přijetí sebe sama, o lásku a sebelásku.

Sebevědomí a potřeba lásky

Každý z nás potřebuje uspokojit potřeby lásky - především lásky k sobě, také přijetí a sounáležitosti. Bez toho nemůže pokračovat dál – uspokojit potřeby uznání, úcty a seberealizace. S nízkým sebevědomím tak místo pozitivních pocitů nastupují pocity nespravedlnosti, křivdy a ublížení. Člověk se potýká s nedoceněním, problémovými vztahy a vyloučením v kolektivu. Má neustálou potřebu se s někým srovnávat. Zažívá strach.

Nízké sebevědomí má hluboké kořeny v podvědomí. Má historii sahající až do dětství. Sebevědomí totiž zásadně ovlivňují lidé, kterým důvěřujeme, zpočátku především rodiče.

Nízké sebevědomí je často odrazem nedostatku bezpodmínečné lásky a bezpodmínečného přijetí v dětství. Až do dospělosti pak máme pocit, že si lásku musíme něčím zasloužit. Lásku nahrazuje strach a úzkosti. Chybí nám respekt a úcta k sobě samému, neumíme si vážit vlastního života.

Kdo jsi? A kdo to ví nejlíp?

Podle psychologů je nízké sebevědomí charakteristické tzv. vnějším centrem hodnocení. Člověk hodnotí sám sebe podle druhých, na základě jejich chování a postojů. V očích jiných vidí sám sebe. Podléhá dojmům z ostatních.

Naopak, zdravé sebevědomí souvisí se sebehodnocením. Pokud člověk pracuje s vnitřním centrem hodnocení, stává se pánem svého života. Dokáže ovlivnit vše, co dává smysl. Přestává být závislý na svém okolí. Znovu nabývá ztracené sebevědomí.

Krok za krokem k sebevědomí (článek, který by ti mohl přijít vhod)

Sebevědomí, krok za krokem

DRUZÍ NAD NÁMI NEMAJÍ ŽÁDNOU MOC. JENOM TU, KTEROU JIM SAMI DÁME.

Věříš sama v sebe?

Zdravé sebevědomí je stavem, kdy si člověk dostatečně věří na to, že zvládne projít různými životními peripetiemi. Věří, že má dost schopností pro zvládnutí krizí, konfliktů a obtíží. Ty k životu prostě patří. Člověk se zdravou mírou sebevědomí má reálný pohled. Nepřeceňuje se, ale ani se neutápí v pochybnostech.

ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ JE ZDROJEM ODVAHY.

Strach a pochybnosti mohou vyvstanout, neměly by však být nepřekonatelnou překážkou. Zdravé sebevědomí se pojí také s odvahou k překonání překážek. To, co nás posouvá dál, jsou právě překážky. Díky nim rosteme, posilujeme svoji hodnotu.

Právě obtížné úkoly nás dělají lepšími, prohlubují naše schopnosti. Nové situace budují naši osobnost. Také vlastní chyby, resp. schopnost se s nimi vyrovnat dokážou zvýšit naše sebevědomí.

Pokud sebevědomí chybí, člověk se s vlastními chybami vyrovnává těžko. Nemá odvahu pouštět se do nových úkolů. Překážky ho srážejí k zemi bez toho, aby měl sílu vstát. Tak se ocitá v začarovaném kruhu. Vždycky se však dá z kruhu vystoupit…

Líbí se? Pošli to dál:

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinfacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Sebevědomí - jak vystoupit ze začarovaného kruhu?

Jak vystoupit ze začarovaného kruhu nízkého sebevědomí?

Nízké sebevědomí je jako začarovaný kruh, ale dá se z něho vystoupit!

Ne, vůbec nejde o to stát se někým, kým nejsi, právě naopak. Zdravé sebevědomí je základním předpokladem toho, aby člověk skutečně byl tím, kým je. Ke článku…


Sebevědomí, hned teď

Co udělat pro své sebevědomí hned teď?

Také cítíš, že tě nízké sebevědomí omezuje a brání ti prožívat život v radosti a štěstí? Ke článku...


Sebevědomí, sebeúcta

Zásady sebeúcty a zdravého sebevědomí

Sebeúcta je kladným vztahem člověka k sobě samému.

Jde o to přijmout sám sebe, i se svými nedokonalostmi. Přesto či právě proto mít sám sebe rád a mít k sobě úctu. Dokonalý totiž není nikdo. Ke článku


6 pilířů sebevědomí

6 pilířů sebevědomí


Nízké sebevědomí, komplex méněcennosti, falešné sebevědomí

Komplex méněcennosti a falešné sebevědomí

Jak se projevuje nízké sebevědomí? Souvisí s komplexem méněcennosti, ale také příliš suverénním až agresivním chováním. Existuje totiž také tzv. falešné sebevědomí. A jak se projevuje zdravé sebevědomí? Ke článku…


Sladíčko, pozitivní afirmace

Afirmace pro zdravé sebevědomí

„Hlídej si své myšlenky, neboť se stávají tvými slovy, hlídej si svá slova, neboť se stávají tvými činy, hlídej si své činy, neboť se stávají tvými zvyky. Hlídej si své zvyky, neboť se stávají tvým osudem.“

Pozitivní afirmace jsou myšlenky, slova, která se nám vrývají hluboko do podvědomí. Bereme je za své a odrážíme ve svém jednání a skutcích. Afirmace mění slova v činy, představy uvádějí do reality, pozitivní afirmace utvářejí náš život, mění náš postoj k sobě samému. Pomáhají posílit sebevědomí, tedy obrátit postoj k sobě samému z negativního na pozitivní. Ke článku…


VŠECHNY ČLÁNKY NA TÉMA SEBEVĚDOMÍ

3 komentáře u „SEBEVĚDOMÍ

  1. Pingback: Co je sebevědomí? | Sladíčko

  2. Pingback: Afirmace | Sladíčko

  3. Pingback: Afirmace pro lásku a sebelásku | Sladíčko

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>