0_miluj-svuj-zivot

Jak vnímáme sami sebe a svůj život?

Své vnímání, své myšlenky a svůj život můžeme kdykoliv změnit.


Kdo jsem já?

V dětství se toho učíme hodně. Učíme se také vnímat sami sebe a svůj život. Od koho jiného než od dospělých. Učíme se to podle reakcí a postojů dospělých, které jsou pro nás autoritou. Osvojujeme si jejich postoje a přijímáme je za své. Neseme si je až do dospělosti.

Právě v dětství se učíme, co si máme o sobě myslet, co si myslet o světě, který nás obklopuje. Více než kdy jindy jsme otevřeni myšlenkám těch, kteří jsou nám nejblíž. Vnímáme jejich pocity a přebíráme je. Jejich jednání vždy považujeme za správné, i jednání, které nám ubližuje.

Pokud vyrůstáme s lidmi, kteří jsou hluboce nešťastní, věčně ustaraní, plní strachu, jsou zlostní nebo se neustále obviňují, stejně jako oni budeme vnímat svět negativně. A budeme tak vnímat i sebe, časem budeme také hluboce nešťastní, ustaraní, plní strachu, zlosti a obviňování.

0001

Co je dobře a co je špatně?

„Vždycky všechno pokazím.“
„Je to moje vina.“
„Jsem špatná, protože se cítím špatně.“
„Vztekám se, zlobím se na sebe, vztekám se ještě víc, protože se na sebe zlobím.“

Toto jsou přesvědčení, která jsme převzali od rodičů.

Jsou to postoje, které vytvářejí náš život, život naplněný frustrací místo toho, aby byl naplněný láskou a přijetím všeho, co ke mně patří. Tyto postoje a přesvědčení jsou z velké míry ovlivněny citovým životem v dětství.

Není to však špatné. Není to dobré ani špatné. Není to správné ani nesprávné. Je to součástí naší osobnosti a našeho osobního růstu.

Jak se mám chovat?

Chováme se dle vzoru svých rodičů, ať chceme nebo ne.

Pojem domov má každý z nás spojený s realitou, kterou jsme poznali v dětství.

Je to naše minulost, ale současně máme sklony ji udržovat a vytvářet na ni svoji budoucnost. V dospělosti si vytváříme vztahy podobné svým vztahům s rodiči, sami prožíváme vztahy, které spolu měli naši rodiče.

0006

Pojem rodina máme spojený s realitou, kterou jsme poznali v dětství.

A tak podle své minulosti vytváříme i svoji vlastní rodinu. Naši partneři nám pak připomínají vlastního otce, my se (ač nerady) chováme dle vzoru své matky. Rodiče, autoritu z dětství nám mohou připomínat i nadřízení v práci.

Sami se sebou zacházíme tak, jak se k nám chovali rodiče. Sami sebe trestáme stejně tak, jak to dělali oni. Používáme jejich slova, opakujeme jejich chyby. Čím více to potlačujeme, tím více se to projevuje. Máme se rádi tak, jak nás měli rádi naši rodiče. Jsme sami sobě oporou tak, jak jsme byli podporování v dětství.

„Vždycky všechno pokazíš.“
„Raději to nedělej, abys neudělal škodu.“
„Je to tvoje vina.“

Kolikrát už jsme něco takového řekli. A kolikrát už jsme to řekli sami sobě?

„Jsi dokonalý – tak, jak jsi.“
„Mám tě ráda.“
„Tvé emoce mohou být špatné, ale to neznamená, že špatná jsi ty.“

A kolikrát už jsme slyšeli toto?

000_sachy-new

Kdo je viník? Kdo vítěz a kdo poražený?

Všichni jsme oběťmi obětí. I naši rodiče měli rodiče. Ti zase své… Rodiče své děti rozhodně nemohou naučit něco, to sami neumí. Pokud matka nemá ráda ani sama sebe, těžko může naučit svou dceru, aby se měla ráda. Pokud otec neví, co je to láska, nemá co předat dál, nemůže ji dát své ženě nebo svým dětem.

Jestli chcete své rodiče lépe pochopit, zkuste nahlédnout na jejich dětství. Nechte je o svém dětství vyprávět a pozorně naslouchejte. Dozvíte se, odkud pochází jejich zkostnatělé návyky. Najdete pramen jejich obav, strachů, smutků i hněvu. Uvědomte si, že ti lidé, kteří vám jako dítěti „provedli to všechno“, byli ve svém dětství stejně tak vystrašení a ustaraní jako jste dnes vy.

Kdo rozhoduje o tvém životě? Kdo jiný než ty sama?

Svůj život si řídí každý z nás sám, nikdo jiný za něho není odpovědný, nikdo jiný nerozhoduje. Ve své moci máme všechna rozhodnutí, která směrují naše životní kroky.

0002

Rozhodujeme sami také o místě a okamžiku, kdy se ocitněme na této planetě. Rozhodujeme se, že přijdeme na tento svět, abychom se něco naučili. Máme dosáhnout osobního pokroku, postoupit dál na své duchovní cestě. Vybíráme si rodiče, kteří budou zrcadlit naše slabosti a špatné návyky, postoje a chování. Na svých rodičích je uvidíme a máme možnost je změnit. Můžeme na sobě pracovat, můžeme růst.

Když vyrosteme a máme potíže, vidíme na svých špatných vzorcích své rodiče, vyčítavě pak na ně ukazujeme: „je to vaše vina.“ Přitom obviňování je to nejhorší, co jde udělat. Přitom jsou na tom naši rodině úplně stejně jako my. Přitom právě naši rodiče jsou zrcadlem, umožní nám vidět to, co máme změnit. Vybrali jsme si je sami proto, abychom přišli na to, nad čím máme zvítězit.

Jsi sama tvůrcem svého života

Svá přesvědčení získáváme ve velmi raném věku. Následně si vytváříme zkušenosti, které tato přesvědčení naplňují. Jen se ohlédněte zpět. Všimnete si, jak často jsi v životě opakovala ty stejné zkušenosti. Odrážejí představu, kterou sis o sobě vytvořila a které jsi uvěřila.

Ve skutečnosti však není důležité, jak dlouho máš daný problém, jak je špatný, složitý nebo jak moc tě ohrožuje. Veškerá síla je v přítomném okamžiku.

Události, které tě v životě potkali, vytvořili tvé myšlenky, přesvědčení a slova. Jde o slova, která denně používáš, které jsi použila včera, minulý týden, minulý měsíc, minulý rok. Přesvědčení, myšlenky a slova, která s tebou jdou deset, dvacet, třicet, padesát i víc let.

To vše je však minulost. Je uzavřená. Vše je ukončené. To už sis zažila. Nyní je klíčové, jaké přesvědčení, myšlenky a slova volíš právě teď, v tomto okamžiku. Právě tato slova totiž rozhodnou o tvé budoucnosti. Tyto myšlenky a přesvědčení vedou k dalším krokům tvého života, vytvářejí život, který máš před sebou.

Veškerá síla spočívá jenom v přítomném okamžiku. Tato síla vytváří tvé zkušenosti, zkušenosti zítřka, příštího týdne, příštího měsíce, příštího roku a všech další let, které tě ještě čekají.

0003

Jak přemýšlíš? Jak mluvíš? Jak vnímáš svůj život?

O čem právě teď přemýšlíš?
Jaké jsou myšlenky? Jaká slova jim můžeš přiřadit?
Jaký okamžik si právě teď vytváříš? Je pozitivní nebo negativní?
Jaká je tvá aktuální myšlenka?

Má to být právě tato aktuální myšlenka, která se stane tvůrcem tvé budoucnosti. Jen ji pozoruj. Uvědom si svůj postoj a své pocity.

Pořád jde jenom o myšlenku, dokonce tvoji myšlenku. Zabýváme se jen myšlenkou – a myšlenku lze změnit.

Je jedno, o jakou myšlenku půjde. Je jedno, jaký problém právě řešíš. Naše zkušenosti jsou jen vnějším odrazem našeho vnitřního světa, našich postojů a myšlenek, naší úcty k sobě samé a lásky. Láska však je. Láska je život a život je láska.

0_ruze

Dokonce i sebenenávist můžeš naplnit láskou. Sebenenávist je jenom nenávistí k tomu, co si sama o sobě myslíš. Je to jen myšlenka, která ti říká to, co jsi o sobě slýchala a co sama sobě neustále opakuješ.

„Jsem špatná. Všechno pokazím. Je to má vina.“

Je to myšlenka, ze které se odvíjí určitý pocit a ty tomu pocitu věříš.

Kdyby ses tou myšlenkou nezabývala, kdybys ji nechala být (nepřikládala ji váhu – ani tím, že ji budeš potlačovat), ztratila by význam. Myšlenka by se nepojila s pocity, nestala by se tím, čemu věříš.

A myšlenka jde změnit. Kdykoliv. Změň myšlenku a změní se i tvůj pocit. Změň své myšlenky a změní se celý tvůj život.

INSPIRACE/ZDROJ/ÚRYVEK Z KNIHY Louis L. Hay: Miluj svůj život

Líbí se? Bude článek užitečný i ostatním? Pošli ho dál:

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinfacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Já jsem já, sebeúcta, sebevědomí

Já jsem já

Meditace pro sebepřijetí dle Virginie Satir

Mohla bych projít všechny kouty světa, stejně bych nenašla někoho úplně stejného jako jsem já sama. Všechno, co jsem a co vytvářím, je jedinečné. Je to mé, je to součástí mojí cesty. Meditace…


Osobní růst

4 principy růstu osobnosti

Model růstu dle Virginie Satir

„Ty jsi ta, kdo rozhoduje o svém životě.“ Všechny principy, celý text…


00_osho_kvet

Jak kvete láska?

Osho, jeho meditace, rozprava o tom, jaký vliv mají rodiče na děti, jak důležitá je vděčnost a odpuštění. Je to také návod na to, jak objevit svoji jedinečnost, jak si sám sebe vážit, jak mít sám sebe rád a poznat bezpodmínečnou lásku. Přejít k meditaci…


VŠECHNY ČLÁNKY: DĚTSTVÍ A VÝCHOVALÁSKA/SEBELÁSKASEBEVĚDOMÍ

O ČLÁNKU
Název:
Jak vnímáme sami sebe a svůj život?
Shrnutí:
Co je dobře a co je špatně? Jak se máme chovat? Kdo je viník? Kdo vítěz a kdo poražený?
Author:
www.
Sladíčko.cz
s láskou
Jak vnímáme sami sebe a svůj život?
5 (100%)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>